Chương trình Liên thông Dược sỹ Đại học tại Bình Định năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
LIÊN THÔNG DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC TẠI BÌNH ĐỊNH
NĂM 2024 

Trung tâm Miền Nam, thông tin đến học viên Chương trình đào tạo Liên thông Dược sỹ Đại học tại Bình Định 2024 dành cho học viên có nguyện vọng nâng cao trình độ chuyên môn từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học ngành Dược sỹ với những thông tin sau:

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

Đào tạo Dược sĩ đa khoa trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; sản xuất quản lý và cung ứng thuốc tốt; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kiểm nghiệm Dược liệu và sử dụng các cây, con làm thuốc; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

– Có kiến thức cốt lõi về nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng được các kiến thức đó vào trong cuộc sống, vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

– Có kiến thức công nghệ thông tin cơ bản, đáp ứng yêu cầu làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp và chuyên môn.

– Có hiểu biết về các vấn đề an ninh – quốc phòng và có ý thức sẵn sàng bảo vệ an ninh quốc gia.

– Có kiến thức cơ bản về các khoa học tự nhiên như: toán – xác suất thống kê, vật lý, hóa học, sinh học…, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp và khả năng sáng tạo.

– Có kiến thức y dược học cơ sở và có phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học.

– Có kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

– Nắm vững được các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Có kiến thức bổ trợ về một trong các lĩnh vực sau:

– Tổ chức quản lý và cung ứng và sử dụng thuốc (quản lý‎‎, kinh doanh, bảo quản và cung ứng dược phẩm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và có hiệu quả).

– Sản xuất và phát triển thuốc có nguồn gốc sinh học, hóa dược, dược liệu. Đảm bảo chất lượng nguồn dược liệu, nguyên liệu làm thuốc tron sản xuất, bảo quản và trong sử dụng thuốc.

Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Bình Định
Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng Dược sỹ tại Bình Định

Chương trình đào tạo Liên thông Dược sỹ Đại học tại Bình Định năm 2024

1. Các học phần cơ sở của ngành

STT Mã HP Tên học phần TC LT TH Ghi chú
1 D21012 Hóa phân tích 1 2 2 0 Bắt buộc
2 D21021 TH Hóa phân tích 1 1 0 1 Bắt buộc
3 D21033 Hóa phân tích 2 3 3 0 Bắt buộc
4 D21041 TH Hóa phân tích 2 1 0 1 Bắt buộc
5 Y21073 Giải phẫu – Sinh lý 3 3 0 Bắt buộc
6 Y21081 TH Giải phẫu – Sinh lý 1 0 1 Bắt buộc
7 Y21252 Miễn dịch – Sinh lý bệnh 2 2 0 Bắt buộc
8 D21053 Hóa sinh 3 3 0 Bắt buộc
9 D21061 TH Hóa sinh 1 0 1 Bắt buộc
12 Y21202 Vi sinh 2 2 0 Bắt buộc
13 Y21211 TH Vi sinh 1 0 1 Bắt buộc
14 Y21282 Ký sinh trùng 2 2 0 Bắt buộc
15 Y21291 TH Ký sinh trùng 1 0 1 Bắt buộc
16 Y21433 Bệnh học cơ sở 3 3 0 Bắt buộc
17 D21072 Hóa hữu cơ 1 2 2 0 Bắt buộc
18 D21082 Hóa hữu cơ 2 2 2 0 Bắt buộc
19 D21091 TH Hóa hữu cơ 2 1 0 1 Bắt buộc
20 D21102 Hóa lý dược 2 2 0 Bắt buộc
21 D21111 TH Hóa lý dược 1 0 1 Bắt buộc
22 D21123 Thực vật dược 3 3 0 Bắt buộc
23 D21131 TH Thực vật dược 1 0 1 Bắt buộc

2. Các học phần chuyên môn của ngành

STT Mã HP Tên học phần TC LT TH Ghi chú
1 D21142 Dược động học 2 2 0 Bắt buộc
2 D21152 Dược lý 1 2 2 0 Bắt buộc
3 D21162 Dược lý 2 3 3 0 Bắt buộc
4 D21171 TH Dược lý 1 0 1 Bắt buộc
5 D21183 Dược liệu 1 3 3 0 Bắt buộc
6 D21191 TH Dược liệu 1 1 0 1 Bắt buộc
7 D21203 Dược liệu 2 3 3 0 Bắt buộc
8 D21211 TH Dược liệu 2 1 0 1 Bắt buộc
9 D21223 Hoá dược 1 3 3 0 Bắt buộc
10 D21231 TH Hoá dược 1 1 0 1 Bắt buộc
11 D21243 Hoá dược 2 3 3 0 Bắt buộc
12 D21251 TH Hoá dược 2 1 0 1 Bắt buộc
13 D21263 Bào chế & Sinh dược học 1 3 3 0 Bắt buộc
14 D21271 TH Bào chế & Sinh dược học 1 1 0 1 Bắt buộc
15 D21283 Bào chế & Sinh dược học 2 3 3 0 Bắt buộc
16 D21291 TH Bào chế & Sinh dược học 2 1 0 1 Bắt buộc
17 D21303 Công nghệ sản xuất dược phẩm 3 3 0 Bắt buộc
18 D21312 Dược học cổ truyền 2 2 0 Bắt buộc
19 D21322 Pháp chế dược 2 2 0 Bắt buộc
20 D21321 TH Pháp chế dược 1 0 1 Bắt buộc
21 D21333 Quản lý và kinh tế dược 2 2 0 Bắt buộc
22 D21331 TH Quản lý và kinh tế dược 1 0 1 Bắt buộc
23 D21342 Dược lâm sàng 1 2 2 0 Bắt buộc
24 D21351 TH Dược lâm sàng 1 1 0 1 Bắt buộc
25 D21362 Dược lâm sàng 2 2 2 0 Bắt buộc
26 D21371 TH Dược lâm sàng 2 1 0 1 Bắt buộc
27 D21382 Kiểm nghiệm dược phẩm 2 2 0 Bắt buộc
28 D21391 TH Kiểm nghiệm dược phẩm 1 0 1 Bắt buộc
29 D21402 Độc chất học 2 2 0 Bắt buộc
30 D21411 Thủ thuật bào chế (Thực hành dược khoa 1) 1 0 1 Bắt buộc
31 D21421 Nhận thức Dược liệu (Thực hành dược khoa 2) 1 0 1 Bắt buộc
32 D21743 Thực tập thực tế 3 0 3 Bắt buộc

3. Các học phần Bổ trợ chuyên ngành (Sinh viên được chọn nhóm bổ trợ)

3.1.  Nhóm Quản lý – cung ứng và sử dụng thuốc (24 TC)

STT Mã HP Tên học phần TC LT TH Ghi chú
Bắt buộc 16
1 D21432 Marketing Dược 2 2 0 Bắt buộc
2 D21442 Hệ thống quản lý cung ứng thuốc 2 2 0 Bắt buộc
3 D21462 Dược bệnh viện 2 2 0 Bắt buộc
4 D21622 Kinh tế Dược chuyên ngành 2 2 0 Bắt buộc
5 D21493 Sử dụng thuốc trong điều trị 1 2 3 0 Bắt buộc
6 D21513 Sử dụng thuốc trong điều trị 2 2 3 0 Bắt buộc
7 D21502 Dược lý 3 2 2 0 Bắt buộc
8 D21532 Phản ứng có hại của thuốc 2 2 0 Bắt buộc
Tự chọn 8 TC từ các học phần sau 8
1 D21452 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh dược 2 2 0 Tự chọn
2 D21522 Hóa sinh lâm sàng 2 2 0 Tự chọn
3 D21472 Quản trị Dược 2 2 0 Tự chọn
4 D21542 Dược lý Dược liệu 2 2 0 Tự chọn
5 D21632 Dược xã hội học 2 2 0 Tự chọn
6 D21642 Thông tin thuốc và dược cảnh giác 2 2 0 Tự chọn

3.1.  Nhóm sản xuất và phát triển thuốc (24 TC)

STT Mã HP Tên học phần TC LT TH Ghi chú
Bắt buộc 16
1 D21552 Tài nguyên cây thuốc 2 2 0 Bắt buộc
2 D21573 Phương pháp nghiên cứu phát triển dược liệu 2 2 0 Bắt buộc
3 D21652 Sản xuất nguyên liệu thuốc nguồn gốc sinh học 2 2 0 Bắt buộc
4 D21662 Tổng hợp thuốc thiết yếu 2 2 0 Bắt buộc
5 D21672 Phương pháp dụng cụ trong kiểm nghiệm thuốc 2 2 0 Bắt buộc
6 D21682 Độ ổn định thuốc 2 2 0 Bắt buộc
7 D21682 Nghiên cứu phát triển thuốc mới (formulation) 2 2 0 Bắt buộc
8 D21692 Công nghệ sản xuất một số dạng thuốc thông dụng 2 2 0 Bắt buộc
Tự chọn 8 TC từ các học phần sau 8
1 D21702 Thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm nguồn gốc tự nhiên 2 2 0 Tự chọn
2 D21712 Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc 2 2 0 Tự chọn
3 D21722 Các hệ thống trị liệu mới 2 2 0 Tự chọn
4 D21542 Dược lý dược liệu 2 2 0 Tự chọn
5 D21742 Ứng dụng các phương pháp sắc ký hiện đại trong kiểm nghiệm thuốc 2 2 0 Tự chọn

Tham khảo thông tin Tuyển sinh Liên thông Đại học ngành Dược tại Bình Định năm 2024

  5. Địa chỉ liên hệ

  5.1. Văn phòng Bình Định - Lầu 2 - Số 1061A - Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn - Bình Định

  5.2. Văn phòng Bình Thạnh - Số 801/19 Tầm Vu - Phường 26 - Bình Thạnh - TPHCM

  5.3. Văn phòng Bình Dương - Số 591 Đại lộ Bình Dương - Hiệp Thành - TDM - Bình Dương

  5.4. Văn phòng Thủ Đức - Số 179 Đặng Văn Bi - Trường Thọ - Thủ Đức - TPHCM

  6. Thông tin liên hệ

  - Thời gian làm việc: 08h - 17h (Thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần)

  - Điện thoại: 0822 44 6464 (Thầy Phương). Hotline: 0988 44 6464 (Thầy Tín). Zalo: 0988 44 6464

  ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

  HỌ VÀ TÊN*

  SỐ ĐIỆN THOẠI*

  CÁC KHÓA CHỨNG CHỈ KHÁC TẠI TRUNG TÂM

  STT

  CHỨNG CHỈ

  HỌC PHÍ

  1

  Chứng chỉ Tin học Cơ bản

  1.800.000

  2

  Chứng chỉ Tin học Nâng cao

  2.200.000

  3

  Chứng chỉ Tiếng anh A2

  3.500.000

  4

  Chứng chỉ Tiếng anh B1

  5.000.000

  5

  Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non

  3.000.000

  6

  Chứng chỉ Cấp dưỡng mầm non

  3.000.000

  7

  Chứng chỉ Quản lý mầm non

  4.500.000

  8

  Chứng chỉ Hiệu trưởng mầm non

  5.000.000

  9

  Chứng chỉ Văn thư lưu trữ

  3.500.000

  10

  Chứng chỉ Thư viện Thiết bị trường học

  3.500.000

  11

  Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

  4.500.000

  12

  Chứng chỉ Kế toán trưởng

  3.500.000

  13

  Chứng chỉ Quản lý nhà hàng khách sạn

  5.000.000

  14

  Chứng chỉ Luyện viết chữ đẹp

  Đang cập nhật...

  15

  Phương pháp Giảng dạy Tiền tiểu học

  4.500.000

  16

  Chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp

  3.500.000

  17

  Chứng chỉ Tiếng Trung

  10.000.000

  5/5 - (2 votes)